Друго успешно сътрудничество беше постигнато между компания “Ресор” от Гаджин Хан и град Източно Сараево в Република Сърбия, като достави цистерна за съхранение на вода и гасене на пожари. По този начин Източно Сараево се сдоби с ново превозно средство, което ще позволи по-ефективни интервенции в целия регион. Надстройката се състои от резервоар за вода, противопожарна помпа, лебедка, тръбна инсталация, резервоар за допълнително оборудване и аксесоари. Резервоарът за вода е с вместимост 8000 литра и призматично напречно сечение. Изработен е от стоманен лист с дебелина 3мм с две вътрешни прегради срещу образуване на вълни. Размерите на резервоара са приблизително 2500 x 2300 x 1400мм. Превозното средство ще се използва за интервенции при пътнотранспортни произшествия и пожари на открито, както и през зимата, за спасяване на хора от снега.

Leave a Reply

Your email address will not be published.