“РеСор” използва най-съвременен апарат за външно и вътрешно праволинейно и кръгово заваряване, ПОТОПЕНА ДЪГОВА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА MZ1000, като част от системата Column&Boom Welding (тип телескопична стрела) със заваръчен ротатор (самоподравняващ се тип). Вътрешното кръгово заваряване има минимален диаметър 1400мм, докато външното кръгово заваряване има максимален диаметър 4000мм. Тази система използва ПОТОПЕН метод на заваряване с прах. Системата Column-Boom позволява подобряване на качеството, по-кратко време за производство, намаляване на умората на оператора, по-висока прецизност и непрекъсната скорост на заваряване от оператора. Благодарение на добрата организация на собственото ни производство, ние сме в състояние да предоставим услуги за автоматично заваряване на резервоари и конструкции, които изискват по-дълги праволинейни заварки.

Leave a Reply

Your email address will not be published.