Под егидата на Министерството на икономиката и в сътрудничество с Сръбската търговска камара и Фондацията за култура на качество и високи постижения – FQCE, в Белград на 20 ноември беше организирана церемония по случай Световния ден на качеството и Европейската седмица на качеството.

На церемонията бяха връчени юбилейни награди за бизнес постижения „Оскар за качество“ през 2019 г. в три категории: реален сектор, публичен сектор и организации извън територията на Република Сърбия.

В категория реален сектор фирма “Резор” от Гаджин Хан получи “Оскар за качество” – 2019 за подобряване на бизнес процесите чрез оценка на бизнес резултатите въз основа на девет критерия.

Милош Йелич, председател на експертния съвет на Фондация за култура на качество и високи постижения – FQCE, посочи, че пазарът, както глобален, така и вътрешен, става все по-силен, особено що се отнася до конкуренцията, и следователно от компаниите се изисква да отговарят на високите международни стандарти в своята дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published.