Za potrebe novog klijenta isporučili smo autosmećara čija se nadgradnja sastoji od tovarnog sanduka za smeće, korisne zapremine 16m³ i hidrauličnih izvršnih uređaja.

Njegova vrata poseduju mehanizam za kompaktiranje koji se sastoji od klizne i jedne rotacione ploče. Opremljena su i uređajem za podizanje i pražnjenje posuda za smeće.

Nadgradnja poseduje potisnu ploču kojom se vrši istiskivanje iz tovarnog sanduka.