Kontejner sa
metalnim poklopcem

metalni-01
Zaobljeni poklopac sa zaštitnom gumom
Nosač poklopca zavaren za bočnu stranu poklopca
metalni-02
metalni-03
Zavaren nosač točka od lima ≠4 mm